<< 

Nyttige måleenheder

SI-systemets grundenheder

Længdemål meter [m]
Massemål kilogram [kg]
Tid sekund [s]
Strøm ampere [A]
Temperatur kelvin [ºK]
Stofmængde mol
Lysstyrke Candela [Cd]
 

Gammelt dansk mål omsat til SI-systemet

Længdemål

 
1 mil (12.000 alen) 7.532 m
1 geografisk mil (11.821 alen) 7.422 m
1 favn (3 alen) 1,884 m
1 alen (2 fod) 0,628 m
1 fod (12 tommer) 314 mm
1 tomme (12 linier) 26,14 mm
1 linie 2,18 mm
Flademål  
1 kvadratmil (10285,7 tdr. land) 56,783 km2
1 tdr. land (14.000 kvadratalen) 0,5516 ha = 5.516 m2
1 kvadratfavn (9 kvadratalen) 3,546 m2
1 kvadratalen (4 kvadratfod) 0,394 m2
1 kvadratfod (144 kvadrattommer) 0,0985 m2
1 kvadrattomme (144 kvadratlinier) 684 mm2
Vægt  
1 center (100 pund) 50 kg
1 pund (100 kvint) 500 g
1 kvint (10 ort) 5 g
1 ort ½ g
Rummål  
1 kubikfavn (216 kubikfod) 6,679 m3
1 favn brænde (72 kubikfod) 2,226 m3
1 kubikalen (8 kubikfod) 0,247 m3
1 kubikfod (32 potter) 0,0309 m3
1 øltønde (136 potter) 0,1314 m3
1 anker (39 potter) 37,68 l
1 viertel (4 kander) 7,73 l
1 kande (2 potter) 1,93 l
1 pot (4 pægle) 966 ml
1 pægl 242 ml
 

Engelske mål

Længdemål  
1 sømil (6080 feet) 1.853 m
1 engelsk mile (5.300 feet) 1.609 m
1 kabellængde (1/10 sømil) 185,3 m
1 yard (3 feet) 0,914 m
1 feet (12 inches) 308,4 mm
1 inch 25,4 mm
Flademål  
1 engelsk square mile (610 acres) 2,5888 km2
1 acre (4.840 square feet) 0,4047 ha
1 squareyard (9 square feet) 0,835 m2
1 squarefeet (144 square inches) 0,093 m2
1 square inch 645,16 mm2
Rummål  
1 registerton (100 cubic feets) 2,832 m3
1 quarter (8 bushels) 0,5908 m3
1 gallon (8 pints) 4,546 l
1 cubic yard (27 cubic feets) 0,7645 m3
1 cubic feet (1.728 cubic inches) 28,3 l
1 cubic inch 16.386 mm3
   
1 tønde olie 159 l
Vægt  
1 ton (20 hundredweights) 1.016,048 kg
1 skibston (2.000 pund) 907,19 kg
1 hundredweights 50,8 kg
1 pound (lb.) (16 ounces) 455 g
1 ounce (4,375 grains) 28,4 g
1 grain 6,5 g
 

Romertal

I 1
V 5
X 10
L 50
C 100
D 500
M 1.000

 

     © Jakob Gudmandsen