Siden er nedlagt pga. manglende relevans.

Se http://www.gimp.org/