<< 

Gamle danske mål

Rummål

1 kubikfavn = 27 kubikalen = 216 kubikfod = 6,679 m³
1 kubikalen = 8 kubikfod = 0,247 m³
1 kubikfod = 32 potter = 128 pægle = 30,9 liter
1 viertel = 8 potter = 32 pægle = 7,73 liter
1 kande = 2 potter = 8 pægle = 1,93 liter
1 potte = 4 pægle = 0,9661 liter
1 pægl = 0,2242 liter
1 anker = 39 potter = 37,68 liter
1 favn brænde = 72 kubikfod = 2.226 m³
1 kultønde = 192 potter = 173,9 liter
1 fad = 4 oksehoveder = 927,5 liter
1 oksehoved = 6 ankre = 226 liter
1 tønde korn = 144 potter = 8 skæpper á 4 fjerdingkar á 2 ottingkar á 2 1/4 pot = 139 liter
1 kornskæppe = 18 potter = 17,39 liter
1 tønde sild = 112 potter = 108,20 liter
1 tønde flydende vare = 136 potter = 131,4 liter
1 kubikfod = 32 potter = 0,030916 kubikmeter
1 kubikalen = 8 kubikfod = 0,2473 kubikmeter

Vægtmål

1 centner = 100 pund = 10000 kvint = 50 kg
1 lispund = 16 pund = 1600 kvint = 8 kg
1 pund = 100 kvint = 1000 ort = 0,5 kg
1 kvint = 10 ort = 5 g
1 lod = 15 g
1 ort = 0,5 g

1 tønde korn ~ 130 kg

Længdemål

1 mil = 4000 favn = 12.000 alen = 7.532,48 m
1 favn = 3 alen = 6 fod = 1,8831 m
1 alen = 2 fod = 4 kvarter = 24 tommer = 0,62771 m
1 fod = 12 tommer = 144 = linier = 0,31385 m
1 tomme = 12 linier = 2,615 cm
1 linie = 2,18 mm

1 svensk mil = 10 km
1 amerikansk mil = 1.609,34722 m. En amerikansk mil er defineret som 6336/3937 kilometer)
1 international/engelsk mil = 1.609,344 m

Flademål

1 kvadratmil = 10285,7 tønder land = 56,738 km²
1 tønde land. = 8 skæpper land (á 4 fjerdingskar á 3 album) = 0,55162 ha = 5516,2 m²
1 skæpper land = 875 kvadratalen = 6,895 ar = 689,5 =m²
1 kvadratfavn = 9 kvadratalen = 3,546 m²
1 kvadratalen = 4 kvadratfod = 0,394 m²
1 kvadratfod = 144 kvadrattomme = 0,0985 m²
1 kvadrattomme = 144 kvadratlinier = 6,8406 cm²
1 kvadratlinie = 0,06 cm²

Stykmål

1 dusin = 12 stk.
1 skok = 3 snese = 60 stk.
1 snes = 20 stk.
1 ol = 4 snese = 80 stk.
1 gros = 12 dusin = 144 stk.

Sømål

1 sømil = 1 knob = 1.852 meter = 5.900 fod
1 favn = 1/1000 sømil = 1,852 meter
1 kabellængde = 1/10 sømil = 185,2 meter
1 knob = 1 sømil i timen = 1,852 km/h = 0,514ms-1
1 registerton = 2,832kubikmeter
Brutto registerton = skibets størrelsesvægt
Netto registerton = skibets lasteevne

Blandede mål

1 deger (skind) = 10 stk.
1 tylt = 12 stk.
1 trave = 20 stk.
1 simmer/zimmer (skind) og en tømmer = 4 deger = 40 stk.
1 skok = 60 stk.
1 ol = 80 stk.
1 ring staver = 240 stk.
1 bog = 24 ark. (skrivepapir = 25 ark (trykpapir)
1 ris = 20 bøger
1 balle = 10 ris

     © Jakob Gudmandsen