<< 

nogle eksakte værdier for trigonometriske funktioner

(for udvalgte værdier af vinklen A)

Vinkel A
[degr.]

Vinkel A
[rad.]

Sin(A)

Cos(A)

Tan(A)

Cot(A)

Sec(A)

Csc(A)

0º

0

15º

π/12

30º

π/6

45º

π/4

60º

π/3

75º

5π/12

90º

π/2

105º

7π/12

120º

2π/3

135º

3π/4

150º

5π/6

165º

11π/12

180º

π

195º

13π/12

210º

7π/6

225º

5π/4

240º

4π/3

255º

17π/12

270º

3π/2

285º

19π/12

300º

5π/3

315º

7π/4

330º

11π/6

345º

23π/12

360º

 

     © Jakob Gudmandsen