<< 

system

gudmandsen.net er baseret på XHTML (ekstended hypertext markup language) og OTA (Overlappede typografiark, eng:CSS).
På baggrund af at selv MSIE 7+ har nået niveau, hvor OTA kan fortolkes (tilnærmelsesvis) korrekt, er der indført totalstyring af layout og typografier ved hjælp af OTA.

Som udgangspunkt er gudmandsen.net optimeret til FireFox 2+, men det er faktisk kun Opera 9+ som tolker OTA-koderne korrekt i forhold til W3C-standarderne (World Wide Web Consortium). Der er derfor foretaget flere justeringer og tilføjet 'MSIE-hacks' for at sikrer at dokumenterne fremstår (næsten) ensartet, uanset foretrukne browserleverandør

På grund af MSIE's sene implementering af OTA kræver det altså ver.7+, og denne er kun tilgængelig for XP eller Vista. Derfor vil brugere af ældre Windowsstyresystemer være ladt i stikken, såfremt de insisterer på at bruge netop MSIE. Problemerne ved MSIE6 vil dog fortrinsvis være af designmæssig karakter, og eventuelt i forbindelse med brug af drop-down-menuen, som forudsætter at mus1 (venstre musetast) holdes nede mens cursor bevæges til underpunkt.

Der er begrænset anvendelse af Java Script til blandt andet automatisk opdateringsdatoer, som derfor ikke nødvendigvis er dokumentets oprindelige dato, men xhtml-filens uploaddato.
Desuden benytte JS til retur og brødkrummesti i øverste banner. Denne brødkrummesti fortolkes af MSIE som værende 'aggressivt script' der forsøges afviklet i browseren. Det eneste scriptet gør, at vise samme URL som i browserens adressefelt, blot med den forskel at det er klikbart – det vil sige at den besøgende kan klikke sig et vilkårligt antal trin tilbage ad den gren som aktuelle xhtml-fil befinder sig på. Dette kan hjælpe navigationen for erfarne brugere. Der er altså ingen sikkerhedsrisiko forbundet med at afviklet skriptet, og er der tvivl kan koden læses her.

Anvendes der andre systemudbydere, eksempelvis Mac, Unix/Linux, Solaris, QNX, af nyere dato burde der ikke opstå problemer, med tilsvarende nyere browser. Slet ikke hvis der benyttes Opera eller Gecko-baseret browser (Netscape, Mozilla, Firefox, ManyOne med flere), da disse har kunnet tolke OTA fint i mange år.

Der stilles ingen garantier for resultaterne ved brug af ældre 16-bit systemer.

w3c validator

Det er blevet 'moderne' at fremvise internetdesign, som overholder w3c-standarderne 100%, både i forhold til html, xhtml, xml og css. Det er relativt let at tjekke en side ved at benytte validator-værktøjerne hos w3c:

Alternativt vil brugere af eksempelvis FireFox kunne installere tilføjelser, som løbende fortæller om fejl & mangler i et netmedies koder.

Dette er der sikkert mange besøgende og udviklere, der kan få meget tid til at gå med, men med udgangspunkt i browsernes alternative fortolkninger af de ellers standardiserede koder, har formålet ved euc08 været at lave et design, som opleves (næsten) ens, uanset browser og OS.

Derfor vil en test af gudmandsen.net i en validator vise flere såkaldte 'fejl', som alle dog er ubetydelige og indført for netop at tilgodese alle browsere. De fleste vil have med farver at gøre og måleenheder der ikke er w3c-standarder, men som virker i browserne.

system/udskriftsvenlig

I vid udstrækning er PDF-format benyttet på Internettet, for at undgå at udskrifter kommer til at være uanvendelige, da skærmdesign som regel ikke er lig printerdesign. Ved udskrift direkte fra browser, kan dette ofte medføre flere ark med uinteressant information i form af bannerreklamer, menubjælker m.v. hvorefter der – i bedste fald – vil være ark med den ønskede information.
PDF-formatet sikrer at papirversionen af hypertekstdokumentet fremstår i en præcis version tilpasset papir. PDF-formatet udmærker sig blandt andet ved at læser-plug-in (Adobe Acrobat Reader, FoxReader el.lign.) er gratis at hjemtage fra nettet, men desværre er produktion af PDF-dokumenter forudsat, at afsender har anskaffet en ofte bekostelig applikation i form af Acrobat Writer, eller alternativt benytter freeware til formålet (eksempelvis OpenOffice.org).

Ved hjælp af OTA kan layout styres forskelligt alt efter hvilket medie der benyttes - skærm eller udskrift. Derfor vil udseendet af hypertekstdokumenterne på gudmandsen.net fremstå forskelligt alt efter hvilket medie der skal bruge på, og hvilke hensigtsmæssige forhold der er gældende.

Herved er det ikke længere nødvendigt at have installeret den sidste nye version relevante læser, men lade internetbrowseren selv vise dokumenterne forskelligt alt efter behov.

Udskriftvenligheden er crash-testet i Opera9+, Firefox2+ og MSIE7+, hvor resultatet er tilfredsstillende, med kun mindre designmæssige forskelle.

Til visning på skærm benyttes der dynamisk bredde (i procent) centreret på skærmen, hvilket giver nogen spildplads (whitespace) ved store browservinduer, men omvendt sikrer et ensartet udseende for alle brugere. Der er benyttet skrifttyper uden fødder (sans-serif, Helvetica, Arial) og relativt korte tekstlinier. Al navigation og information i form af brødkrummesti er gjort tilgængeligt.

Til udskrift på papir, er der taget udgangspunkt i A4-papir, som må anses for at være standard i det meste af Europa, med en printermargin på ca. 20mm afhængig af browsertype.
Der er benyttet skrifttyper med fødder (serif, Times, Times New Roman) i 12 pkt. størrelse, for at focusere læsningen langs de relativt lange linjer, og overflødige navigationselementer er fjernet.

Dette giver udskrifter nær en akademisk 'normalside', ca. 2.500 typografienheder pr. side med små 100 enheder pr. linje.

Der arbejdes på at tilføje OTA-styret fremvisning til projector, for derved at undgå ikke-standardisere formater til præsentation (OpenOffice.org Impress, MS Powerpoint el.lig.)

   © Jakob Gudmandsen    ^ Til Top